Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình trên IP Phone Grandstream GXP1400

GrandStream GXP 1400 là dòng điện thoại IP phone giá rẻ không hỗ trợ PoE.

Dòng GXP1405 có cấu hình hoàn toàn tương tự GXP1400 nhưng có hỗ trợ thêm PoE.


Cấu hình và giao diện quản trị của GXP1400 và GXP1405 là giống như nhau và cùng sử dụng firmware.


Sau đây là quá trình khui hộp GrandStream 1400