Hướng dẫn cấu hình VPN client trên Linux (Ubuntu) kết nối với OpenVPN Server.

  • Thursday 25/02/2021

Bài viết này, hướng dẫn các bạn kết nối từ hệ điều hành Linux, cụ thể ở đây là Ubuntu 20.04 kết nối tới OpenVPN Server đã được setup theo hướng dẫn này

Vào Settings > Network > Mục VPN Settings click vào dấu + > Add VPN  > Import from file

Browse tới file .ovpn hoàn tất, các bạn set lại Name hoặc để nguyên, các thông số còn lại để mặc định > Add

Sau đó, các bạn thực hiện bật VPN liên quan lên và test truy cập kiểm tra IP, nếu chính xác IP VPS setup OpenVPN Server là thành công.

Chúc các bạn thành công.