Hướng dẫn cấu hình VPN client trên Window kết nối với OpenVPN Server.

  • Thursday 25/02/2021

Sau khi các bạn đã setup xong VPN Server theo hướng dẫn

Download và cài đặt phần mềm OpenVPN Client trên hệ điều hành Windows tại https://openvpn.net/client-connect-vpn-for-windows/

Chuyển tab FILE

Browse tới file .ovpn mà các bạn đã download về sau khi cài đặt hoàn tất ở bài viết này

Tick chọn Connect after import > Add

Truy cập ip.pavietnam.vn để kiểm tra, nếu ra đúng IP VPS đang setup OpenVPN Server là thành công.

Chúc các bạn thành công