Hướng đẫn change hostname Mail Zimbra để cài đặt SSL

  • Tuesday 11/04/2017

Tình huống:

– Service hostname là k300.asia

– Cần thực hiện đổi lại là mail.k300.asia cho mục đích sử dụng SSL cho domain này.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: SSH vào Server Zimbra

Bước 2: Thực hiện thêm hostname mới trên file /etc/hosts, sau đó save lại file này.

Thông tin đầy đủ sẽ có dạng như sau:

#vi /etc/hosts

IP k300.asia k300

IP mail.k300.asia mail

#hostname mail

Bước 3: Restart DNS

#/etc/init.d/named restart

Bước 4: Đổi sang quyền user zimbra và thực hiện change hostname.

#su zimbra

#/opt/zimbra/libexec/zmsetservername -n mail.k300.asia

Đợi cho đến khi hoàn tất, restart lại dịch vụ

#zmcontrol restart

Hoàn tất việc thay đổi hostname, quý khách vào admin Zimbra và đến Home > Monitor. Tại đây, quý khách sẽ thấy hostname mới vừa đổi sang tại đây và hostname cũ với các service running đi kèm.

Sau khi xác nhận xong Service Host Name tại Certificate tương ứng với common name của SSL thì tiến hành tạo CSR như hướng dẫn http://kienthuc.pavietnam.vn/article/SSL/Zimbra/Huong-dan-tao-CSR-tren-Zimbra-Mail-Server.html và gửi thông tin này cho đối tác đăng kí SSL để nhận cert liên quan.

Rate this post