Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

HƯớng dẫn check mail đồng thời trên PC/Laptop và điện thoại

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình check mail trên nhiều thiết bị, phù hợp cho nhu cầu thường xuyên làm việc ở ngoài hoặc ở nhà bên cạnh việc sử dụng trên PC/Laptop tại công ty. Chúng tôi đề xuất  trên PC/Laptop tại công ty cấu hình check mail với giao thức POP3 (giữ lại 1 bản copy trên server ), trên điện thoại sử dụng giao thức POP3 (giữ lại 1 bản copy trên server) trong phạm vi bài viết này.

đối với giao thức POP3 dữ liệu sẽ chỉ đồng bộ 1 chiều từ server (Web Mail) về Mail Client (Outlook/Thunderbird/Zimbra Desktop/eM Client/…), trong khi giao thức IMAP sẽ đồng bộ dữ liệu 2 chiều giữa server (Web Mail) và Mail Client, nghĩa là nếu bạn xóa mail trên Mail Client sẽ đồng bộ ngược lại với server (Web Mail) và ngược lại. Vì vậy nếu sử dụng giao thức IMAP bạn cần chú ý việc xóa dữ liệu mail, khi đó dữ liệu trên server cũng sẽ bị xóa và sẽ không có mail để Mail Client  trên PC/Laptop download về nữa. Bạn có thể xem thêm bài viết sự khác nhau giữa POP & IMAP tại đây.

Bạn vào Menu File > Add Account

 

 

Tiếp tục chọn Manual setup or additional server types > Next

 

 

Chọn POP or IMAP > Next

 

 

Bạn điền các thông tin của email, chú ý thay thế email/password theo đúng tên miền của bạn (tên miền trong ví dụ này là pa.net.vn), click vào mục More Settings ..

 

 

Bạn chọn tab Outgoing Server > check vào mục My outgoing server (SMTP)  requires authentication

 

 

Chuyển sang tab Advanced và điền vào các thông tin như hình bên dưới, chú ý không check vào mục Remove from server after 14 days. Nếu bạn muốn sử dụng giao thức SSL khi check mail để an toàn hơn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.

 

Click OK để qua bước kiểm tra cấu hình email đã chính xác chưa

 

 

Bạn sẽ nhận được thông báo tương tự nếu cấu hình email đã chính xác,  chọn Close > Finish để hoàn tất.

 

 

Kiểm  tra mail đã download về thành công.

 

Bài viết hướng dẫn cấu hình trên iOS, nếu bạn sử dụng Android có thể tham khảo bài viết tại đây

Đầu tiên bạn vào mục Settings > Password & Accounts

 

 

Chọn Add Account

 

 

Chọn Other

 

 

Add Mail Account

 

 

Bạn nhập vào thông tin email/password theo tên miền của bạn > Next

 

 

Bạn chọn giao thức check mail là POP

 

 

Nhập vào các thông tin email/password, hostname theo email tên miền của bạn.

 

 

Sau khi điền vào đầy đủ các trường yêu cầu, bạn click Save để kiểm tra tài khoản và hoàn tất cấu hình. Bạn mở ứng dụng Mail trên điện thoại để download mail về.

 

 

 

Như vậy là mail đã download đầy đủ trên PC/Laptop và điện thoại, bạn có thể sử dụng một trong các thiết bị trên để làm việc ở bất kỳ đâu.

Rate this post
Exit mobile version