Hướng dẫn chia sẻ cho tải file trên phần mềm online30s

  • Wednesday 14/07/2021

Hướng dẫn chia sẻ cho tải file trên phần mềm online30s

Khi bạn đang họp mà cần chia sẽ file như .doc, .docx, .pptx, .txt, .png ,.jpg, .pdf để mọi người trong phòng có thể tải về được thì làm theo từng bước sau.

B1. Người có quyền thuyết trình click vào biểu tượng dấu +  như hình bên dưới

Hướng dẫn chia sẻ cho tải file trên phần mềm online30s

B2. Click vào nút Tải lên phần trình bày để upload file tài liệu như hình bên dưới

Hướng dẫn chia sẻ cho tải file trên phần mềm online30s

B3. Click vào dòng “Kéo và thả file vào đây để đưa lên” chọn file từ máy tính của bạn để đưa lên, sau khi đưa file lên thành công, click vào biểu tượng mỏ neo như hình trên để cho phép tải tài liệu. Sau đó click vào nút Tải lên là xong.

B4. Sau khi click vào nút Tải lên xong sẽ quay lại màn hình chính của phòng họp như hình bên dưới

Hướng dẫn chia sẻ cho tải file trên phần mềm online30s

Click vào icon tải về như mũi tên hướng dẫn hình trên để tải file về là xong, tất cả ai tham gia phòng đều có thể tải về được.