Hướng dẫn chỉnh Time and date trên các điện thoại Yealink

  • Monday 31/05/2021