Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn CHMOD File và Folder trên hosting Linux

CHMOD là gì?

CHMOD – viết tắt của Change Mode, đây là lệnh dùng để thay đổi thuộc tính của File (tập tin) và Folder (thư mục) trong hệ điều hành Unix, Linux… CHMOD thiết đặt những quyền cho phép đối với File và Folder, đó là quyền Read (đọc), Write (ghi) và Execute (thực thi).

Các nhóm người dùng trong Linux

Trên các hệ thống máy Server sử dụng Unix, Linux… người dùng được chia ra làm 3 nhóm:

Các nhóm được tạo ra trong quá trình cài đặt và sử dụng Web Site. Khi người dùng đăng nhập (Login) vào Web Site, nó sẽ xác định xem thuộc về nhóm nào. Sau khi xác định nhóm, người dùng sẽ được gán quyền hạn nhất định đối với File hoặc Folder nào đó. Cụ thể là người dùng sẽ được Read (đọc), Write (ghi) và Execute (thực thi) File và Folder.

Cách tính toán

Quyền hạn được thể hiện bằng con số, nếu tính theo Bit thì mỗi Bit quy định một quyền khác nhau.

Bằng phép cộng đơn giản các con số này có thể hiển thị được cả một tổ hợp quyền hạn khác nhau.

Thí dụ:

 

 

Tóm lại có tất cả 7 phương án sau:

 

 

Ký hiệu lệnh CHMOD thường có 3 con số, con số đầu thể hiện quyền hạn gán cho người dùng thuộc nhóm Owner. Con số thứ hai chỉ ra quyền hạn của người dùng thuộc nhóm Group và con số thứ ba dành cho nhóm Other/Public/World.

Thí dụ:

 

 

Ngoài ra lệnh CHMOD còn có chế độ các ký hiệu chữ, trong trường hợp sử dụng ký hiệu chữ, chúng ta sẽ bắt gặp những ký hiệu sau:

 

 

Thí dụ:

 

 

Sử dụng FileZilla để CHMOD

Trong cửa sổ bên phần Remote Site, nhấn phải chuột vào Folder (thư mục) hoặc File (tập tin) và chọn File Permission… để thiết đặt những quyền cho phép đối với Folder hoặc File này.

Sử dụng Total Commander để CHMOD

Chọn tập tin hoặc thư muc muốn thay đổi quyền, trên thanh Menu, chọn Files, Change Attributes

Dùng chức năng Change Permissions trên File Manager của cPanel

 

Rate this post
Exit mobile version