Hướng dẫn chung – đối tác bổ sung bản khai tên miền

  • Sunday 27/06/2021

Một số hướng dẫn đối tác thực hiện bổ sung hồ sơ bản khai tên miền

1. Hướng dẫn đối tác xem danh sách chưa có hồ sơ, và bổ sung hồ sơ bản khai  
Tham khảo TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn đối tác cấu hình thông báo bổ sung bản khai đến khách hàng

Tham khảo TẠI ĐÂY

3. Hướng dẫn đối tác unsuspend tên miền do thiếu hồ sơ  

Tham khảo TẠI ĐÂY

4. Hướng dẫn đối tác cập nhật thông tin whois tại  Control Panel đối với tên miền quốc tế

Tham khảo TẠI ĐÂY

5. Hướng dẫn đối tác cập nhật thông tin bản khai tên miền

Tham khảo TẠI ĐÂY

7. Hướng dẫn khách hàng ký bản khai tại Control Panel của tên miền

Tham khảo TẠI ĐÂY

8. Hướng dẫn đối tác lấy quicklink để upload bản khai

Tham khảo TẠI ĐÂY

9. Hướng dẫn đối tác cập nhật thông tin tài khoản của khách hàng (Mã khách hàng PA-)

Tham khảo TẠI ĐÂY

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG