HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ BỔ SUNG HỒ SƠ BẢN KHAI/ HỢP ĐỒNG

  • Thursday 03/12/2020

Khi đăng ký dịch vụ khách hàng cần bổ sung hồ sơ theo qui định.

  • Đối với tên miền khách hàng bổ sung bản khai đăng ký tên miền
  • Các dịch vụ khác (như server, hosting, mail…) bổ sung phiếu đăng ký dịch vụ hoặc hợp đồng.

Hồ sơ gồm:

  • Cá nhân hồ sơ kèm CMND của chủ thể
  • Công ty: ký đóng dấu hoặc ký chữ ký số

Một số hướng dẫn bên dưới quý khách tham khảo:

  1. KÝ CHỮ KÝ SỐ TRÊN PDF

Tham khảo TẠI ĐÂY  

2. CHỮ KÝ MẪU ÁP DỤNG CÁ NHÂN

Tham khảo TẠI ĐÂY

3. HƯỚNG DẪN KÝ ĐIỆN TỬ PHIẾU ĐĂNG KÝ – DÀNH CHO CÁ NHÂN

Tham khảo TẠI ĐÂY

4. HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG CHỮ KÝ SỐ – ĐỐI VỚI CÔNG TY

Tham khảo TẠI ĐÂY

5. HƯỚNG DẪN MỞ TẠM DỊCH VỤ KHI BỊ SUSPEND

Tham khảo link TẠI ĐÂY