HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ BỔ SUNG HỒ SƠ BẢN KHAI/ HỢP ĐỒNG

  • Thursday 03/12/2020

I/ QUI ĐỊNH HỒ SƠ KHI ĐĂNG KÝ DOMAIN, DỊCH VỤ

  • Đối với domain khách hàng bổ sung bản khai đăng ký tên miền.
  • Các dịch vụ khác (như server, hosting, mail…) bổ sung phiếu đăng ký dịch vụ hoặc hợp đồng.
  • Cá nhân hồ sơ kèm CMND của chủ thể.
  • Công ty: người đại diện pháp luật ký đóng dấu hoặc ký chữ ký số.

II/ HƯƠNG DẪN CHUNG

  • Chữ ký mẫu áp dụng tài khoản cá nhân tham khảoTẠI ĐÂY
  • Bổ sung CMND tham khảo TẠI ĐÂY
  • Ký chữ ký số trên PDF tham khảo tham khảo TẠI ĐÂY  

III/  CÁC CÁCH BỔ SUNG BẢN KHAI

1/ Hướng dẫn ký điện tử bản khai áp dụng cá nhân tham khảo TẠI ĐÂY

2/ Download/ upload – ký số bản khai áp dụng công ty tham khảo TẠI ĐÂY

3/ Hướng dẫn bổ sung bản khai tại control panel tham khảo TẠI ĐÂY

4/ Hướng dẫn Quý đối tác xem danh sách tên miền chưa có bản khai và bổ sung upload bản khai tên miền tham khảo TẠI ĐÂY

IV/   CÁC CÁCH BỔ SUNG HỒ SƠ DỊCH VỤ (PHIẾU ĐĂNG KÝ HOẶC HỢP ĐỒNG)

1/ Ký điện tử phiếu đăng ký áp dụng cá nhân, tham khảo TẠI ĐÂY

2/ Ký số – download/ upload hồ sơ áp dụng công ty, tham khảo TẠI ĐÂY

V/ HƯỚNG DẪN MỞ TẠM  KHI BỊ SUSPEND DO CHƯA CÓ HỒ SƠ

1/ Mở tạm dịch vụ (host, mail) tham khảo link TẠI ĐÂY

2/ Mở tạm tên miền tham khảo link TẠI ĐÂY

 

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

4.5/5 - (101 bình chọn)