Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ BỔ SUNG HỒ SƠ BẢN KHAI/ HỢP ĐỒNG

I/ QUI ĐỊNH HỒ SƠ KHI ĐĂNG KÝ DOMAIN, DỊCH VỤ

II/ HƯƠNG DẪN CHUNG

III/  CÁC CÁCH BỔ SUNG BẢN KHAI

1/ Hướng dẫn ký điện tử bản khai áp dụng cá nhân tham khảo TẠI ĐÂY

2/ Download/ upload – ký số bản khai áp dụng công ty tham khảo TẠI ĐÂY

3/ Hướng dẫn bổ sung bản khai tại control panel tham khảo TẠI ĐÂY

4/ Hướng dẫn Quý đối tác xem danh sách tên miền chưa có bản khai và bổ sung upload bản khai tên miền tham khảo TẠI ĐÂY

IV/   CÁC CÁCH BỔ SUNG HỒ SƠ DỊCH VỤ (PHIẾU ĐĂNG KÝ HOẶC HỢP ĐỒNG)

1/ Ký điện tử phiếu đăng ký áp dụng cá nhân, tham khảo TẠI ĐÂY

2/ Ký số – download/ upload hồ sơ áp dụng công ty, tham khảo TẠI ĐÂY

V/ HƯỚNG DẪN MỞ TẠM  KHI BỊ SUSPEND DO CHƯA CÓ HỒ SƠ

1/ Mở tạm dịch vụ (host, mail) tham khảo link TẠI ĐÂY

2/ Mở tạm tên miền tham khảo link TẠI ĐÂY

 

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 

4.5 / 5 ( 100 bình chọn )
Exit mobile version