Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn chung về cập nhật thông tin

Các hướng dẫn chung về cập nhật thông tin tài khoản, dịch vụ.

1/ Hướng dẫn khách hàng đổi thông tin tài khoản

Tham khảo TẠI ĐÂY

2/ Hướng dẫn khách hàng đổi chủ thể tài khoản PA-

Tham khảo TẠI ĐÂY
3/ Hướng dẫn đối tác thực hiện đổi chủ thể tên miền .vn 

Tham khảo TẠI ĐÂY

4/ Hướng dẫn đối tác thực hiện chuyển nhượng domain .vn 

Tham khảo TẠI ĐÂY
5/ Hướng dẫn đối tác thực hiện chuyển nhượng domain quốc tế 

Tham khảo TẠI ĐÂY

6/ Hướng dẫn đổi thông tin whois access TMQT

Tham khảo TẠI ĐÂY

7/ Hướng dẫn cập nhật thông tin bản khai tên miền

Tham khảo TẠI ĐÂY

 

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

4.5 / 5 ( 176 bình chọn )
Exit mobile version