Hướng dẫn chuyển cuộc chat

  • Friday 24/11/2017

Trong quá trình chát, khi muốn chuyển sang 1 người khác hỗ trợ chat tiếp. hỗ trợ viên chọn chức năng chuyển nhân viên ở phía dưới khung cửa sổ chat -> sau đó chọn danh sách các nhân viên đang online để chuyển

 

Sau đó bên nhân viên được chuyển cuộc chát sẽ có thông báo để xác nhận chuyển. Nhân viên đồng ý chuyển chat cho mình thì nhấn OK để xác nhận 

Sau khi xác nhận phía bên người thực hiện chuyển cuộc chat sẽ nhận được thông báo. Click OK để hoàn tất

 

Sau khi chuyển cuộc chat thành công. Ở bên phía khách hàng sẽ nhận được một thông báo cho biết cuộc chat đã được chuyển qua nhân viên mới hỗ trợ. Đồng thời toàn bộ nôi dung trao đổi cũng sẽ được chuyển qua nhân viên mới

 

Rate this post