Hướng dẫn chuyển định dạng file nhạc chờ tổng đài

  • Friday 05/02/2021

Hướng dẫn chuyển định dạng file nhạc chờ tổng đài

Tính năng upload file lời chào/ nhạc chờ chỉ hỗ trợ từ gói 3 trở lên, đối với gói 1 và 2 kỹ thuật sẽ hỗ trợ upload cho quý khách

https://tongdai.cloud/vn/bang-gia

Bước 1: Quý khách vui lòng chọn nhạc chờ / file lời chào cần upload lên hệ thống

Bước 2: Truy cập trang web chuyển đổi định dạng file là .wav với thông số bên dưới

https://audio.online-convert.com/convert-to-wav

Optional settings

  • Change bit resolution: 16 bit
  • Change sampling rate: 8000 Hz
  • Change audio channels: mono

Bước 3: Lưu lại tệp âm thanh .wav vào bộ nhớ của máy

Bước 4: Truy cập đường dẫn

  • Upload lời chào

https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/system-recording

  • Upload nhạc chờ

https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/music-on-hold 

Bước 5: Bấm “Áp dụng  cài đặt” để cập nhật cấu hình mới nhất

Rate this post