Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn chuyển đổi điểm thẻ thành viên giữa 2 tài khoản

Hướng dẫn chuyển đổi điểm thẻ thành viên giữa 2 tài khoản.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển 10 điểm qua acccount khác, thì số điểm hiện tại của bạn sẽ bị giảm 10 điểm, nhưng account được chuyển chỉ nhận được 5 điểm

Bước 1: login vào tài khoản https://support.pavietnam.vn/

Bước 2: vào “thẻ thành viên”, chọn “Chuyển điểm”

Bước 3: thực hiện

Các kênh hỗ trợ:

Online: https://support.pavietnam.vn

Email: cus@pavietnam.vn

Phone: 19009477, Ext 3.

Phòng dịch vụ khách hàng P.A Việt Nam

Rate this post
Exit mobile version