Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn chuyển đổi định dạng mail trên Webmail

Hướng dẫn chuyển đổi định dạng mail trên Webmail

Chuyển đổi định dạng mail đang có trên Webmail thành định dạng HTML thay vì Plain Text

Bước 1: Đăng nhập Webmail

Đăng nhập vào trang Webmail cảa bạn với đường dẫn http://mail.domain.com/ ( domain.com được thay thế bằng tên miền email của bạn )

Bước 2: Kiểm tra định dạng Mail

Kiểm tra định dạng lá mail trên Webmail bằng cách thao tác như hình bên dưới

Mặc định các lá mail trên Webmail sẽ được bật hiển thị theo dạng HTML như hình trên. Nếu như mục hiển thị này bị tắt đi thì bạn có thể bật lên và chọn Save – Lưu , như vậy là chuyển đổi định dạng mail hoàn tất.

Bước 3: Chuyển đổi định dạng mail trên Webmail

Chuyển đổi định dạng mail trên Webmail bằng cách chọn vào biểu tượng định dạng lá mail.

Sau bài viết này quý khách đã có thễ nắm việc chuyển đổi định dạng mail trên Webmail.


P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Rate this post
Exit mobile version