Hướng dẫn chuyển đổi định dạng mail trên Webmail

  • Friday 21/04/2023

Hướng dẫn chuyển đổi định dạng mail trên Webmail

Chuyển đổi định dạng mail đang có trên Webmail thành định dạng HTML thay vì Plain Text

  • HTML message: là định dạng lá mail giúp hiển thị đầy đủ hình ảnh có trong lá mail mà bạn gửi đi hoặc nhận được
  • Plain text message: là định dạng lá mail sẽ chỉ được hiển thị văn bản thông thường. Các hình ảnh thay vì hiển thị trực tiếp trong lá mail sẽ bị phân giải thành các đoạn mã code hoặc đường link ẩn bên trong hình.

Bước 1: Đăng nhập Webmail

Đăng nhập vào trang Webmail cảa bạn với đường dẫn http://mail.domain.com/ ( domain.com được thay thế bằng tên miền email của bạn )

Bước 2: Kiểm tra định dạng Mail

Kiểm tra định dạng lá mail trên Webmail bằng cách thao tác như hình bên dưới

chuyển đổi định dạng mail

Mặc định các lá mail trên Webmail sẽ được bật hiển thị theo dạng HTML như hình trên. Nếu như mục hiển thị này bị tắt đi thì bạn có thể bật lên và chọn Save – Lưu , như vậy là chuyển đổi định dạng mail hoàn tất.

Bước 3: Chuyển đổi định dạng mail trên Webmail

Chuyển đổi định dạng mail trên Webmail bằng cách chọn vào biểu tượng định dạng lá mail.

chuyển đổi định dạng mail

Sau bài viết này quý khách đã có thễ nắm việc chuyển đổi định dạng mail trên Webmail.


P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Rate this post