Hướng dẫn chuyển đổi từ OpenLiteSpeed sang LiteSpeed Enterprise trên CyberPanel và Active License

  • Thursday 15/10/2020

Bài viết này sẽ hướng dẫn chuyển đổi từ OpenLiteSpeed sang LiteSpeed Enterprise trên CyberPanel và Active License

Để có thể chuyển đổi thì cần phải có license LiteSpeed Enterprise thì mới có thể thực hiện

Link tham khảo dịch vụ license: https://www.pavietnam.vn/vn/lite-speed.html

– Sau khi đã đăng ký license và có license key.

– Truy cập trang quản trị CyberPanel theo đường dẫn https://<Địa chỉ IP>:8090.

– Trong phần menu bên trái mục Server => chọn Server Status => LiteSpeed Status Hoặc có thể truy cập trực tiếp qua địa chỉ: https://<Địa chỉ IP>:8090/serverstatus/litespeedStatus

– Sau khi vào LiteSpeed Status sẽ thấy phần SWITCH TO LITESPEED ENTERPRISE WEB SERVER

– Nhập license key vào phần LiteSpeed Serial No. (License Key) => chọn Switch để chuyển đổi

– Sau khi thực hiện sẽ chuyển từ OpenLiteSpeed sang LiteSpeed Enterprise và active license LiteSpeed Enterprise

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)