Hướng dẫn chuyển máy nội bộ tổng đài số

  • Saturday 01/08/2020

Chuyển cuộc gọi điện thoại nội bộ là gì ?

Là chuyển cuộc gọi nội bộ tổng đài ảo đến một máy nhánh khác. Ví dụ khi máy 101 đang nghe mà muốn chuyển sang cho 102 thì sử dụng chức năng này.

Có 2 loại chuyển cuộc gọi tổng đài ảo.

+ Chuyển thẳng :

Chuyển máy không cần quan tâm đến tình trạng của máy nội bộ tổng đài số được chuyển, trong trường hợp máy được chuyển bị bận hoặc bị không có ai trả lời thì người chuyển cũng không biết => Cuộc gọi bị gián đoạn.

Cách thực hiện :

Cách 1 :

Thiết bị grandstream 1620: nút chuyển máy + số nội bộ + nút chuyển máy ( hoặc nút # ).

Cách 2 : ## + số nội bộ

+ Hỏi trước khi chuyển:

Chuyển máy có kiểm tra tình trạng của máy được chuyển, hoặc trao đổi trước với người được chuyển, thường được sử dụng cho các máy của tiếp tân. Trong trường hợp máy người sử dụng tổng đài ảo được chuyển bị busy hoặc không nghe máy thì sẽ trả cuộc gọi về cho người chuyển.

Cách thực hiện:

– Cách 1 : Tùy từng thiết bị sẽ thao tác khác nhau.

Thiết bị grandstream 1620: nút chuyển máy + số nội bộ + nút gọi ( hình điện thoại ) → sau đó trao đổi với số nội bộ cần chuyển cuộc gọi + nút “transfer” trên màn hình.

– Cách 2 : *2 + ext + #

Khi 101 đang nghe cuộc gọi muốn chuyển cho 102 thì bấm phím *2 + 102 # trong trường hợp 102 đang bận, hoặc không nghe máy thì cuộc gọi trả về 101 ngoài ra 101 có thể trao đổi trước với 102 xem có muốn nhận cuộc gọi này không rồi mới thực hiện chuyển.

Các bạn có thể tham khảo thêm giải pháp tổng đài số tại P.A Việt Nam theo đường dẫn truy cập

https://tongdai.cloud/

Tham khảo bảng giá tổng đài số bảng giá tổng đài số