Hướng dẫn chuyển MySQL sang MariaDB trên DirectAdmin

  • Thursday 06/02/2020

MariaDB là gì ?

MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (DBMS) được xây dựng bởi một số tác giả sáng lập MySQL và hiện tại đang được đông đảo cộng đồng các nhà phát triển sử dụng.

MariaDB là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở , một sự thay thế tương thích cho công nghệ cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng rộng rãi.

MariaDB có sẵn để cài đặt trên Linux CentOS, Ubuntu và Window. MariaDB được phát triển nhằm thay thế công nghệ cơ sở dữ liệu MySQL, vì thế nó tương thích và cho một hiệu suất cao hơn so với MySQL.

MariaDB có các phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: Windows, Linux,.. với các gói cài đặt tar, zip, MSI, rpm cho cả 32bit và 64bit. Hiện tại phiên bản mới nhất của MariaDB là 10.1.

Cách chuyển từ MySQL sang MariaDB

Để build lại bạn cần sao lưu toàn bộ SQL trước, đây là bước quan trọng nhất để nâng cao an toàn dữ liệu.

Bước 1: Sao lưu SQL

Lưu ý : để làm điều này bạn nên sao lưu toàn bộ dữ liệu cũng như sao lưu lại .sql của bạn trong trường hợp có lỗi, bạn có thể theo dõi command dưới đây để thực hiện.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql_backup yes
./build mysql_backup
mv mysql_backups mysql_backups.`date +%F`

Bước 2 : Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một bản sao của thư

mục /var/lib/mysql (/home/mysql trên Debian/FreeBSD). Chúng ta sẽ dừng mysqld trước, để tránh xảy ra lỗi trong quá trình sao chép.

perl -pi -e 's/mysqld=ON/mysqld=OFF/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status
service mysqld stop
cd /var/lib
cp -Rp mysql mysql.conversion_backup

Bước 3 : Đảm bảo chắc chắn rằng rpms của MySQL đã được gỡ bỏ bằng lệnh sau

rpm -e `rpm -qa | grep MySQL`

Bước 4 : Tiến hành cài đặt MariaDB

./build set mariadb 10.3
./build set mysql_inst mariadb
./build mariadb

Bước 5 : Biên dịch lại PHP

./build php n

Bước 6 : Cho phép sao lưu để cập nhật trong tương lai và theo dõi mysqld một lần nữa

perl -pi -e 's/mysqld=OFF/mysqld=ON/' /usr/local/directadmin/data/admin/services.status
./build set mysql_backup yes

Kiểm tra mọi thứ để đảm bảo nó chạy chính xác.

Bây giờ bạn đã hoàn toàn chuyển sang MariaDB,

Chúc các bạn thành công.

Rate this post