Hướng dẫn copy database Mysql trên Plesk

  • Tuesday 20/06/2023

Bài viết sau sẽ cho các bạn biết cách copy database Mysql trên Plesk.

Đăng nhập vào giao diện quản trị plesk: https://your-ip:8443 hoặc https://your-domain:8443

Chọn Database để vào quản lý các database trên host .

copy database Mysql trên Plesk

Chọn database mà chúng ta sẽ copy dữ liệu sang 1 database mới và nhấn Copy

copy database Mysql trên Plesk

Chúng ta sẽ chọn copy dữ liệu đến 1 databse mới, hoặc copy đến 1 databse có sẵn và nhấn Ok

copy database Mysql trên Plesk

Sau đó chúng ta sẽ chờ hệ thống copy dữ liệu sang database và tạo user database mới để sử dụng là đã xong.

copy database Mysql trên Plesk

Như vậy qua bài viết này thì các bạn đã biết cách copy database Mysql trên Plesk.

——————————————

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Ngoài ta bạn có thể tham khảo thêm 1 số bài viết tại đây

Rate this post