Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký 8 tài khoản vào Base của Yealink W60P

Điện thoại IP Yealink W60P hỗ trợ tối đa 8 tài khoản SIP

Bạn có thể thay đổi số lượng tối đa điện thoại đã đăng ký để hạn chế cả số lượng điện thoại di động đã đăng ký và số lượng tài khoản.

PS: Bắt đầu từ firmware 77.81.0.30, số tài khoản mặc định đã được thay đổi thành 8, vui lòng bỏ qua hướng dẫn này nếu bạn đang sử dụng firmware trên 77.81.0.30.

Ở một số firmware cũ của Yealink W60P thì số tài khoản tối đa cho phép là 5 theo mặc định của nhà sản xuất, người dùng có thể gặp khó khăn khi họ cố gắng đăng ký hơn 5 tài khoản.

 

Hướng dẫn đặt lại số tài khoản tối đa cho điện thoại ip Yealink W60P trên giao diện Web

1. Giao diện người dùng web

Điều hướng đến Features>General Information, thay đổi số từ 5 đến 8 vì nó hiển thị bên dưới.

 

2. thay đổi giá trị của trường

phone_setting.max_number_of_handset =

Thay đổi giá trị: 5 or 8

Khi bạn áp dụng thay đổi, điện thoại sẽ khởi động lại để có hiệu lực.

3. Bây giờ bạn có thể thấy nó trên giao diện web, có 8 tài khoản được phép đăng ký.

 

Bây giờ, Bạn có thể cấu hình tối đa lên đến 8 tài khoản SIP và 8 cuộc gọi đồng thời

4.6/5 - (158 bình chọn)
Exit mobile version