Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Web30s trên app Android

Để đăng ký dịch vụ Web30s các bạn có thể tham khảo video sau, nếu trên thiết bị di động của các bạn chưa có App P.A Việt Nam thì có thể click vào link sau để tải app về, sau đó đăng nhập vào app với Mã khách hàng hoặc email và Mật khẩu để sử dụng.

Click vào đây để tải App P.A Việt Nam

 

 

Rate this post
Exit mobile version