Hướng dẫn đăng ký tên miền Quốc tế

  • Wednesday 23/05/2012

Hướng dẫn đăng ký tên miền Quốc tế

– Đăng ký trực tuyến

+ Bạn chọn tên miền cần đăng ký và đăng ký trực tuyến tại Website http://www.pavietnam.vn

+ Bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp, sau khi Bạn đặt xong đơn hàng cần đăng ký, Bạn sẽ nhận email về thông tin mã đơn hàng bạn đăng ký.

+ Bạn cấp nhật thông tin thanh toán lên đơn hàng, P.A Vietnam nhận thanh toán sẽ thực hiện đăng ký cho Bạn.

– Đăng ký tại văn Phòng P.A Vietnam

– Thông tin cần cung cấp khi đăng ký tên miền

Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại bạn, di động, hộp thư điện tử để nhận thông tin, số CMND nếu chủ thể là cá nhân, mã số thuế nếu chủ thể là công ty tổ chức.

Sau khi P.A Vietnam nhận chi phí và có đấy đủ thông tin sẽ thực hiện đăng ký, Bạn sẽ nhận thông tin đăng ký qua email.

 

Rate this post