Hướng dẫn đăng nhập LiveChat – Giao diện trang quản trị

  • Tuesday 14/11/2017

Để đăng nhập Live Chat. Quý khách xin vui lòng truy cập vào địa chỉ https://livechat.pavietnam.vn/ sau đó dùng thông tin tài khoản quản trị mà trước đó hệ thống đã gửi vào email quý khách khi đăng ký dịch vụ

Giao diện trang quản lý và ý nghĩa các mục trong trang quản lý

1. Thay đổi trạng thái online/offline. Sử dụng chức năng này khi thành viên muốn online nhận cuộc chát mới hoặc offline từ chối nhận cuộc chát mới

2. Chức năng cài đặt dùng để thay đổi, cập nhật các thông tin của thành viên như: họ tên, email, password … hoặc logo hình ảnh

3. Hiện thị trạng thái online hoặc offline hiện tại của thành viên
4. Trạng thái của mạng. Nếu biểu tượng mạng có dấu ! cảnh báo thì xin vui lòng báo ngay cho bộ phận hỗ trợ của pavietnam.vn để được xử lý
5. Hiên thị danh sách khách hàng đang online cần chat hoặc khách hàng mà thành viên đang tiếp nhận cuộc chat
6. Danh sách tình trạng online/offline của các thành viên hỗ trợ live chat
Đây là mục hiển thị danh sách các thành viên mà quý khách đã tạo tài khoản hỗ trợ. Dựa vào danh sách này quý khách sẽ biết được tình trạng online/offline của từng thành viên. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ thành viên chat nội bộ với nhau bằng cách click vào tên thành viên cần chat để tiến hành trò chuyện. (Lưu ý: tính năng chat nội bộ chỉ hỗ trợ lưu trữ ngắn hạn trong phiên làm việc)
Rate this post