Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn đăng nhập tự động vào Hosting P.A Việt Nam (Auto login)

Hướng dẫn đăng nhập tự động vào Hosting P.A Việt Nam (Auto login)

Khách hàng có thể đăng nhập tự động vào  Control Panel Hosting đăng ký tại P.A Việt Nam mà không cần nhớ thông tin user/pass Hosting.

Cụ thể: Bạn vào https://support.pavietnam.vn >> vào phần “DỊCH VỤ” >> Click vào biểu tượng  “Quản lý dịch vụ …” tương ứng của Hosting cần thao tác (xem hình). Trình duyệt web sẽ cho phép đăng nhập trực tiếp vào Control Panel  của Hosting đó.

Lưu ý : Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Domain, Hosting tại P.A Việt Nam sẽ nhận được mã khách hàng PA-xxx để đăng nhập vào trang https://support.pavietnam.vn/ để quản lý dịch vụ cũng như gửi yêu cầu hỗ trợ khi cần.

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version