Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn đặt IP tĩnh cho điện thoại VoIP SIP-T19 E2

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH IP TĨNH CHO ĐIỆN THOẠI VOIP YEALINK

Giới thiệu về điện thoại Yealink SIP T19 E2.

Điện thoại IP Yealink SIP T19 E2 là câu trả lời mới nhất từ Yealink cho các dòng điện thoại IP với nhiều tính năng và hiệu xuất cao. Dòng điện thoại phổ thông được dùng chủ yếu trong doanh nghiệp, các hệ thống call center và các trung tâm chăm sóc khách hàng. Là dòng sản phẩm mới cập nhật cho SIP-T19 trước đó. Được sản xuất bằng chất liệu cao cấp.

Cấu hình IP trên điện thoại Yealink

Vào menu

 

Vào mục settings

 

Vào mục advance Setting:

 

Yêu cầu nhập password : password là : admin

 

Vào mục Network.

 

Vào mục WAN Port

 

Trỏ mũi tên xuống, chọn mục 2.IPv4

 

Chọn Satic IP Address : 2. Static IPv4 Client

 

Điền Thông Số IP :

 

Subnet Mask

 

Gateway default

 

Primary, Secondary DNS ( Not Necessary )

 

Sau đó Save lại. Sau đó nhấn Back lại cho đến khi điện thoại thông báo updateting network, điện thoại Reboot lại và đã được gán IP Tĩnh.

Rate this post
Exit mobile version