Hướng dẫn đặt password khi truy cập trang apache-status

  • Friday 28/10/2022

Khi bạn quản trị server sử dụng webserver là apache. Bạn có thể sử dụng tool apache-status (http://ip/server-status) để theo dõi tài nguyên hoạt động của server cũng như lượng truy cập vào các website đang có trên server. Đây là một tool rất hữu ích để theo dõi tình trạng hoạt động của server mà không cần phải ssh vào server để kiểm tra.

apache-status_h1

Để bảo mật thông tin cho server hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cấu hình truy cập trang apache-status bằng user và mật khẩu.

Bước 1: Đăng nhập vào server.

– Bạn ssh vào server để tạo user và password đăng nhập cho tool này.

( xem hướng dẫn ssh tại đây)

Bước 2: Tạo tài khoản đăng nhập.

– Bạn tạo file chứa user + password dùng để đăng nhập trang apache-status với lệnh touch

#touch /var/www/passwd-server-status

Sau đó bạn tạo user (ktpa) và password đăng nhập và lưu vào file đã tạo trên bằng lệnh:

#htpasswd -c /var/www/passwd-server-status ktpa

Và nhập password 2 lần cho user ktpa

apache-status_h2

Bước 4: cấu hình apache-status

– Bạn mở file cấu hình của apache tại đường dẫn:

#nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

apache-status_h3

– Bạn tìm đến đoạn <Location /server-status> </Location> và thay thế nội dụng trong đoạn này bằng nội dung sau:

SetHandler server-status
AuthType basic
AuthName “Apache status”
AuthUserFile /var/www/passwd-server-status
Require valid-user

– Trong đó đường dẫn:/var/www/passwd-server-status là file bạn đã tạo user+password dùng để đăng nhập ở trên.

apache-status_h4

Bước cuối: Lưu file.

– Bạn cho đóng file và restart lại apache để cập nhật. Như vậy bạn có thể truy cập link: http://ip/server-status với user và password đã được tạo.

 

Tham khảo các hướng dẫn cho server

https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation

Tham khảo dịch vụ VPS – Server tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html

Nhận nhiều thông tin khuyến mãi – ưu đãi tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)