Quản trị website – Hướng dẫn Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

 • Wednesday 15/05/2024

1. Điều kiện sử dụng tính năng đặt tour thanh toán trên web du lịch

– Loại Web doanh nghiệp: giao diện Web du lịch.
Gói Web có tính năng Đặt tour có thanh toán: Web PRO, WEB SUPER.
– Đã bật tính năng thanh toán ở trang thiết lập đặt lịch.
– Sản phẩm Tour (sản phẩm – SP Tour) có cấu hình bảng giá chi tiết tour.
– Đã cấu hình gửi email qua tài khoản SMTP của Gmail hoặc email theo tên miền có sử dụng email.

2. Tính năng đặt tour có thanh toán web du lịch

– Tạo bảng giá chi tiết cho SP Tour.
– Thanh toán trọn gói.
– Thanh toán Đặt cọc theo % của giá trị SP tour.
– Quản lý đơn đặt tour.

3. Hướng dẫn Bật tính năng đặt tour có thanh toán

3.1 Bật tính năng đặt tour của website

Truy cập Web Admin >> Quản lý Website >> Thiết lập website >> Thẻ Cấu hình chung, chọn Bật đặt tour.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

3.2 Cấu hình gửi email qua tài khoản SMTP

Truy cập Web Admin >> Quản lý Website >> Cấu hình SMTP. Người quản trị thêm vào trang các thông tin email gửi theo Gmail hoặc tên miền riêng theo hướng dẫn.

Tham khảo thêm bài viết: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH SMTP

3.3 Bật tính năng thanh toán

Truy cập Web Admin >> Quản lý đặt tour/phòng, bấm nút Thiếp lập.
Khu vực Cấu hình thanh toán, bấm bật nút Bật thanh toán

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Đặt tour thanh toán toàn bộ

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Đặt tour thanh toán theo Đặt cọc

Chi tiết cấu hình thanh toán:

 • Số ngày cho phép đặt truớc ngày khởi hành: điền vào số ngày mà 1 tour có thể được đặt. Ví dụ:
  – Người mua xem sản phẩm tour ngày 13/4.
  – Tour có thời gian khởi hành vào các ngày 15 hàng tháng.
  – Thì thời điểm đặt lịch khởi hành có thể của Tour là các ngày 15/5, 15/6, v.v…
 • Chọn loại thanh toán đơn hàng: gồm Thanh toán toàn bộ giá trị tour và Đặt cọc
  – Thanh toán toàn bộ giá trị tour: yêu cầu người mua tour thanh toán 100% giá trị đơn hàng.
  – Đặt cọc: người mua tour có thể đặt trước 1 số tiền cho công ty, ví dụ: 10% giá trị tour.

3.4 Thiết lập địa điểm khởi hành của tour

Truy cập Web Admin >> Quản lý website >> Địa chỉ cửa hàng. Bấm nút Thêm mới để Thêm các địa chỉ tạo Nơi khởi hành.
* Nếu chỉ có 1 thì điền theo địa chỉ công ty.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

3.5 Tạo Bảng giá chi tiết tour

Truy cập Web Admin >> Quản lý sản phẩm >> Thêm mới hoặc Chỉnh sửa sản phẩm.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Tiếp theo, tìm đến vị trí Bảng giá, bấm nút Thêm bảng giá cho SP tour.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Thêm mới bảng giá chi tiết tour

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Giao diện tạo bảng giá chi tiết Tour

Mô tả Bảng giá:

1. Địa điểm khởi hành (* Dữ liệu bắt buộc): tạo trong Quản lý wesbite >> Địa chỉ cửa hàng (mục hướng dẫn 3.2)

2. Loại thời điểm: Trong tháng / Trong tuần
* Thời điểm khởi hành: phụ thuộc tùy chọn Trong tháng hoặc Trong tuần.
– Trong tháng: từ Ngày 1 đến ngày 31.
– Trong tuần: từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

3. Giá tour: có 4 phân loại là Người lớn (* Dữ liệu bắt buộc), trẻ em, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh.

Hoàn thành thông tin Người quản trị cần bấm nút Lưu dữ liệu.

Ghi chú:

 • Có thể thêm nhiều bảng giá nhưng chỉ được kích hoạt kịch bản của 1 bảng giá trên tour.
 • Người quản trị có thể tạo nhiều dữ liệu Bảng giá chi tiết tour để sử dụng tùy theo kế hoạch của công ty.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

4. Đặt tour và thanh toán

– Trên website >> chọn tour vừa cấu hình bảng giá đặt tour >> Bấm nút Đặt tour để chuyển đến trang chi tiết Đặt tour.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Người mua tour Nhập thông tin được yêu cầu trên trang. Sau đó, người mua tour chọn phương thức thanh toán phù hợp rồi tiến hành bấm nút Thanh toán để hoàn thành các bước đặt tour.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Người mua nhận email thông tin chi tiết của tour đã đặt từ website gửi.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

5. Quản lý đơn hàng đặt tour

Truy cập Web admin >> Quản lý đặt tour/phòng.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Ảnh minh họa danh sách tour đã đặt

Tiếp theo, Chọn dữ liệu đơn hàng tour cần xem bằng cách bấm vào mã đơn đặt tour.

Đặt tour có thanh toán trên Web Du lịch

Ảnh minh họa chi tiết đơn hàng tour

Tùy vào trạng thái thanh toán mà Người quản trị có thể cập nhật thông tin thanh toán để dễ dàng quản lý danh sách các đơn hàng đặt tour về sau.

Trên đây là hướng dẫn dành cho nhà quản trị website loại Web Du lịch kích hoạt tính năng Đặt tour du lịch có thanh toán trên các gói website có tính năng thanh toán.

Quý khách có thể xem thêm nhiều ưu đãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

 

Rate this post