[Chat30s] Hướng dẫn điều chỉnh tường lửa (firewall) trên window khi sử dụng Chat30s

  • Sunday 12/01/2020

Để sử dụng Chat30s được thông suốt. Bạn cần thực hiện kiểm tra và điều chỉnh cấu hình tường lửa (firewall) trên window.

Bước 1 : Click phải vào nút Start Menu -> Chọn Run

Tiếp theo gõ  firewall.cpl , sau đó nhấn Enter

Bước 2 : Nhấn vào mục “Turn Windows Defender Firewall on or off” ở cột bên trái

Bước 3 : bỏ check 2 mục “Notify me when Window Defender Firewall blocks a new app

Rate this post