Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Chat30s] Hướng dẫn điều chỉnh tường lửa (firewall) trên window khi sử dụng Chat30s

Để sử dụng Chat30s được thông suốt. Bạn cần thực hiện kiểm tra và điều chỉnh cấu hình tường lửa (firewall) trên window.

Bước 1 : Click phải vào nút Start Menu -> Chọn Run

Tiếp theo gõ  firewall.cpl , sau đó nhấn Enter

Bước 2 : Nhấn vào mục “Turn Windows Defender Firewall on or off” ở cột bên trái

Bước 3 : bỏ check 2 mục “Notify me when Window Defender Firewall blocks a new app

Rate this post
Exit mobile version