Hướng dẫn đọc file exim_mainlog

  • Monday 06/09/2021

Exim là 1 trong những MTA chuyển thư được sử dụng rộng rãi hiện nay. Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn hiểu thêm về file main log của exim để xác định mail đã được gửi đi chưa hay nguyên nhân gửi mail lỗi.

Ảnh dưới đây là log của 1 mail được xử lý trên máy chủ exim.

Các chỉ mục thường có trong file main log

<= Cho biết một tin nhắn đến Exim để xử lý.
=> Cho biết mail chuyển đi bình thường.
-> Thường cho biết địa chỉ mail chuyển tiếp hoặc khi có nhiều địa chỉ được gửi đi cùng lúc thì các địa chỉ thứ 2 và tiếp theo sẽ thể hiện bằng chỉ mục này.
>> Tùy chọn này gửi yêu cầu đưa tạm vào hàng đợi trong khi chờ chuyển sang sever nhận
*> Quá trình chuyển tiếp bị chặn (chuyển tiếp thư giả)
** Quá trình chuyện tiếp thư không thành công và trả lại thông báo cho địa chỉ gửi.
== Lỗi tạm thời quá trình chuyển mail bị hoãn lại.
<> Khi 1 thư thông báo lỗi gửi trả về chỉ mục này sẽ hiển thị với địa chỉ gửi. Nếu là thông báo lỗi cục bộ sẽ hiện thi theo biểu mẫu R=<message id>
R= Cho biết địa chỉ người gửi sẽ ở sau chỉ mục <=
T= Dùng để truyền thông tin cho biết gửi ra hay gửi cục bộ.

T = remote_smtp  : gửi ra
T = local_delivery  : gửi nội bộ

H= Cho biết máy chủ mail

H=(213-134-181-126.home.aster.pl)

H=localhost

U= MTA được sử dụng
I= Theo sau là dấu : và cổng kết nối cho biêt cổng giao tiếp nội bộ mà thư đó được nhận
P= Cho biết đường dẫn trả về return_path_on_delivery
A= Cho biết địa chỉ chứng thực mail gửi
S= Cho biết kích thước của mail được phân phối
M8S= Theo dõi các vấn đề tương tác với các MTA cũ với 8bitmime
ID= cho biết định danh của mail đang xử lý, mỗi mail sẽ có 1 ID.
T= Tiêu đề mail
from Đia chỉ hiện thị gửi
for Email chyển tới địa chỉ nào.

Ví dụ log sau:

2021-08-30 18:00:34.953 [32102] 1mKf1m-0008Lm-AU <= kimquyen.le@nhabeabc.com H=(ktpc) [113.161.194.228]:33067 I=[112.213.x.x]:25 P=esmtpa L- A=dovecot_login:kimquyen.le@nhabeabc.com S=4253378 M8S=0 RT=0.625s id=000601d79d8e$4235fbf0$c6a1f3d0$@nhabeabc.com T=”tieu chuan cat ” from <kimquyen.le@nhabeabc.com > for cam.nhabe@gmail.com
2021-08-30 18:00:34.961 [32152] cwd=/var/spool/exim 3 args: /usr/sbin/exim -Mc 1mKf1m-0008Lm-AU
2021-08-30 18:00:35.009 [32152] 1mKf1m-0008Lm-AU Sender identification U=nhabe D=nhabeabc.com S=kimquyen.le@nhabeabc.com
2021-08-30 18:00:35.012 [32152] 1mKf1m-0008Lm-AU SMTP connection outbound 1630321235 1mKf1m-0008Lm-AU nhabe.com cam.nhabe@gmail.com
2021-08-30 18:00:42.081 [32152] 1mKf1m-0008Lm-AU => cam.nhabe@gmail.com F=<kimquyen.le@nhabeabc.com> P=<kimquyen.le@nhabeabc.com > R=dkim_lookuphost T=dkim_remote_smtp S=4309995 H=gmail-smtp-in.l.google.com [108.177.119.26]:25 I=[112.213.x.x]:56726 X=TLS1.2:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:128 CV=yes DN=”/CN=mx.google.com” L C=”250 2.0.0 OK 1630321242 bx2si10756293edb.292 – gsmtp” QT=7s DT=6s
2021-08-30 18:00:42.083 [32152] 1mKf1m-0008Lm-AU Completed QT=7s

Giải thích log:

Đoạn 1: Bạn sẽ thấy mail  này được gửi vào từ địa chỉ kimquyen.le@nhabeabc.com (có chỉ mục: <= )  để exim xử lý với địa chỉ kết nối  113.161.194.228  vào sever mail IP 112.213.x.x  port 25 với chứng thực từ địa chỉ kimquyen.le@nhabeabc.com  có kích thước mail là 4253378 byte tương tác 8bitmime  với định danh là 000601d79d8e$4235fbf0$c6a1f3d0$@nhabeabc.com  subject mail: tieu chuan cat  từ kimquyen.le@nhabeabc.com gửi cho cam.nhabe@gmail.com

Đoạn 2: mail đang đặt trong thư mục /var/spool/exim  có ID hàng đợi chuẩn bị chuyển đi là 1mKf1m-0008Lm-AU

Đoạn 3: định danh user chứng thực trên  MTA là nhabe với host nhabeabc.com có user là kimquyen.le@nhabeabc.com

Đoạn 4: Mail có định danh kết nối ra ngoài tạm :1mKf1m-0008Lm-AU

Đoạn 5: Mail từ kimquyen.le@nhabeabc.com giá trị trả về cho kimquyen.le@nhabeabc.com mở kết nối ra bên ngoài với sever gmail-smtp-in.l.google.com có IP  108.177.119.26  port 25  và sever gửi có 112.213.x.x với port 56726  với giao thức TLS1v2 mã hóa SHA 256 bit có SSL với hostname mx.google.com trạng thái chuyển thành công (250 2.0.0)

Đoạn 6 kết thúc quá trình chuyển mail trong 7ms

 

Để hiểu thêm về các trạng thái code SMTP có thể tham khảo thêm tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

5/5 - (2 bình chọn)