Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn đổi mật khẩu đăng nhập trên tổng đài số P.A Việt Nam

Hướng dẫn đổi mật khẩu đăng nhập trên tổng đài số P.A Việt Nam.

Để bảo mật thông tin tài khoản của Quý khách. Sau khi nhận được thông tin quản trị tài khoản tổng đài Quý khách thay đổi lại thông tin mật khẩu như bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị tổng đài tại : https://crm.pavietnam.vn

Bước 2: Click chọn menu “Quản lý tài khoản” tại: https://crm.pavietnam.vn/account/user

Bước 3: Tại mục menu “Quản lý người dùng” chọn tên tài khoản cần thay đổi mật khẩu: tongdaiao-x

Bước 4: Tại “Thông tin chung” tại mục “Mật khẩu” nhập mật khẩu mới sau đó Lưu lại.

Rate this post
Exit mobile version