Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn đổi mật khẩu email trên webmail giao diện cpanel

Hướng dẫn đổi mật khẩu email trên webmail giao diện cpanel

1. Cách thay đổi khi chưa chọn giao diện mail

Khi chưa chọn giao diện webmail mặc định để sử dụng truy cập sẽ hiện để chọn giao diện webmail, Kéo xuống phía dưới có phần ‘Password & Security‘ nhấn vào để thay đổi mật khẩu email .

 

2.  Cách đổi khi đã chọn gia diện webmail mặc định .

Trên webmail các giao diện ta nhấn vào như hình phía duói để quay về trang chọn giao diện webmail để thấy phần Password & Security để thay đổi mật khẩu mail.

– Giao Roundcube

– Giao diện After Logic

– Giao diện Horde

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại Link sau :

https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/exim

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version