Hướng dẫn đổi mật khẩu quản lý panel của Litespeed

  • Wednesday 08/12/2021

Hướng dẫn đổi mật khẩu quản lý panel của Litespeed

Sau khi SSH thành công, Quý khách tiến hành thao tác theo lệnh dưới đây để đổi lại mật khẩu admin của Litespeed

 

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh 

Sau đó, Quý khách có thể truy cập vào trang quản lý Litespeed của mình và kiểm tra (thông thường là https://IP:7080)

 

Chúc Quý khách thành công.

Xem thêm chi tiết dịch vụ Litespeed https://kb.pavietnam.vn/litespeed-la-gi-loi-ich-khi-su-dung-litespeed.html

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post