[Hướng dẫn] Đổi mật khẩu user trên DirectAdmin

  • Wednesday 15/09/2021

Trường hợp quên thông tin để truy cập 1 host trên DirectAdmin mà đã được khởi tạo dưới quyền Admin Level trước đó hoặc đơn giản là cần có thông tin này để cấp cho 1 ai đó mà chỉ có quyền hạn riêng trên 1 host, chúng ta có thể sử dụng 1 trong các cách dưới đây để thực hiện đổi mật khẩu user trên DirectAdmin:

Cách 1: Thao tác trực tiếp trên DirectAdmin

Với cách thao tác trực tiếp trên DirectAdmin cần thực hiện dưới quyền Admin Level và sẽ có 2 lựa chọn để thực hiện như sau:

1. Sử dụng chức năng Change Passwords

Ở giao diện chính của DirectAdmin dưới quyền Admin Level –> chọn Change Passwords

Thực hiện nhập Username và password cần thay đổi và nhấn Submit

2. Sử dụng chức năng Show All Users

Ở giao diện chính của DirectAdmin dưới quyền Admin Level –> chọn Show All Users

Hoặc có thể nhập User hoặc Domain vào phần Search

Tìm User cần thực hiện và nhấn vào User đó

Nhấn Change Password

Cách 2: Thao tác với command line – lệnh

Với cách này cần thực hiện SSH vào hệ thống với quyền user root thông qua các phần mềm SSH như: Putty, Terminal, …

Sau khi SSH vào hệ thống sử dụng command line – lệnh: passwd với cấu trúc như sau:

passwd [user]

Với [user] chính là tên của User cần thay đổi.

Sau đó nhập 2 lần password cần thay đổi cho User và nhấn Enter.

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.

 

5/5 - (1 bình chọn)