Hướng dẫn đổi port Directadmin

  • Tuesday 28/02/2017

Vì một số lí do bảo mật, quý khách có nhu cầu thay đổi port Directadmin sang một port khác để tránh bị hacker khai thác hoặc bruteforce. Quý khách có thể tham khảo bài viết này để thay đổi.

Bước 1: SSH vào VPS với quyền root.

Bước 2: Thay đổi số port tại file config của dịch vụ này (Mặc định là #Port 2222) và Save lại.

#vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 3: Khởi động lại dịch vụ Directadmin

#/etc/init.d/directadmin restart

Bước 4: Kiểm tra lại việc truy cập Directadmin với port tương ứng. Dùng lệnh sau để kiểm tra để biết chính xác.

#netstat -lntp |grep directadmin

Lưu ý: Quý khách phải xem các port đang running trên hệ thống và tránh không sử dụng các port này. Quý khách xem với lệnh sau:

#netstat -lntp

Rate this post