Hướng dẫn đổi port SSH

  • Tuesday 28/02/2017

Vì một số lí do bảo mật, quý khách có nhu cầu thay đổi port SSH sang một port khác để tránh bị hacker khai thác hoặc bruteforce. Quý khách có thể tham khảo bài viết này để thay đổi.

Bước 1: SSH vào VPS với quyền root.

Bước 2: Thay đổi số port tại file config của dịch vụ này (Mặc định là #Port 22) và Save lại.

#vi /etc/ssh/sshd_config

Bước 3: Restart lại dịch vụ SSH.

#/etc/init.d/sshd restart

Bước 4: Kiểm tra lại việc SSH và khai báo số port tương ứng đã thay đổi để kết nối vào Server, dùng lệnh sau để kiểm tra để biết chính xác.

#netstat -lntp |grep ssh

Lưu ý: Quý khách phải xem các port đang running trên hệ thống và tránh không sử dụng các port này. Quý khách xem với lệnh sau:

#netstat -lntp

 

Rate this post