Hướng dẫn đối tác cập nhật thông tin tài khoản của khách hàng (Mã khách hàng PA-)

  • Friday 02/07/2021

Hướng dẫn đối tác cập nhật thông tin tài khoản của khách hàng (Mã khách hàng PA-)

Quý đối tác thực hiện các bước sau:

Bước 1: login vào tài khoản https://daily.pavietnam.vn/

Bước 2: Tra cứu dịch vụ

Cách 1: Tại “Quản lý dịch vụ”/ chọn “Dịch vụ đang sử dụng”

Cách 2: dùng chức năng “tìm kiếm dịch vụ” để tra cứu dịch vụ

Bước 3: Tại dịch vụ cần cập nhật thông tin tài khoản mã khách hàng PA-, click chọn “Xem thông tin” (icon “i”)

Bước 4: cập nhật thông tin

 

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG