Hướng dẫn đối tác cấu hình thông báo bổ sung bản khai đến khách hàng

  • Sunday 27/06/2021

Hướng dẫn đối tác cấu hình thông báo bổ sung bản khai đến khách hàng.

Quý đối tác thực hiện các bước sau:

Bước 1: login vào tài khoản https://daily.pavietnam.vn/

Bước 2: Tại menu “Thông Tin Tài Khoản/ Cấu Hình Control Panel” 

Bước 3: Tại Xác nhận gửi thông báo bổ sung bản khai, chọn “Có”

Bước 4: Nhấn “Cập nhật” để hoàn tất

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG