Hướng dẫn đối tác chuyển/ nhận dịch vụ từ đối tác khác

  • Thursday 03/11/2022

Nhằm thuận tiện cho Quý đối tác chủ động chuyển dịch vụ sang đối tác khác, cũng như tiếp nhận dịch vụ. P.A Việt Nam xin gửi đến Quý đối tác hướng dẫn các chuyển dịch vụ cũng như tiếp nhận dịch vụ

I. CHUYỂN DỊCH VỤ

Bước 1: Đăng nhập

Quý đối tác login vào tài khoản https://daily.pavietnam.vn/

Bước 2: Chuyển dịch vụ

Tại menu “Quản lý khách hàng”, Quý đối tác chọn “Chuyển dịch vụ”.

Tại giao diện này, Quý đối tác chọn “Chuyển dịch vụ sang đại lý khách”.

Tìm kiếm khách hàng, và chọn dịch vụ cần chuyển đổi.

Nhập thông tin email của tài khoản mới, nhấn “Chuyển dịch vụ”.

Thông báo sau khi chuyển.

Lưu ý: Khi chuyển nhầm Quý đối tác vẫn có thể hủy chuyển.

II. NHẬN DỊCH VỤ

Bước 1: Đăng nhập

Quý đối tác login vào tài khoản đối tác nhận dịch vụ tại https://daily.pavietnam.vn/, hoặc thông tin đến bên nhận dịch vụ thực hiện.

Bước 2: Nhận dịch vụ

Tại menu “Quản lý khách hàng”, Quý đối tác chọn “Chuyển dịch vụ”.

Tại giao diện này, Quý đối tác chọn “Chuyển dịch vụ sang đại lý khách”. Tại đây sẽ gồm danh sách cần tiếp nhận, Quý đối tác chọn “Tiếp Nhận”, hoặc “Từ chối”

Lưu ý:

  • Trường hợp Quý đối tác cần cập nhật lại tài khoản PA- đã tồn tại, Quý đối tác tham khảo tại đây.
  • Trường hợp Quý đối tác cần tạo tài khoản khách hàng mới và cập nhật, Quý đối tác tham khảo tại đây.

Cảm ơn Quý khách đã tham khảo bài viết. Để tham khảo thêm nhiều bài viết, Quý khách tham khảo tại đây.

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Phòng dịch vụ khách hàng – Công ty TNHH P.A Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn)
tên miền id.vn