Hướng dẫn dọn dẹp trong WordPress Media Library

  • Sunday 24/05/2020

Trong bài viết này sẽ Hướng dẫn dọn dẹp trong WordPress Media Library

WordPress tạo nhiều bản sao của 1 tập tin được tải lên và theo thời gian dẫn đến các tập tin dư thừa mà không được sử dụng trên website

Dọn dẹp thư viện WordPress media sẽ tiết kiệm không gian lưu trữ trên máy chủ và giảm kích thước khi tạo bản sao lưu wordpress

Tại sao cần dọn Media Library ?

WordPress tạo ra nhiều bản sao của mỗi hình ảnh tải lên trang web.

Những tập tin chiếm không gian lưu trữ trên Hosting WordPress. Chúng cũng làm tăng kích thước bản sao lưu WordPress làm tăng thời gian để sao lưu, di chuyển và khôi phục

Nếu chạy một website WordPress trong một thời gian dài cần phải dọn dẹp rác từ thư viện Media.

Sử dụng plugin Media Cleaner

– Đầu tiên cài đặt và kích hoạt plugin Media Cleaner

– Sau khi kích hoạt, truy cập Media => Cleaner để phân tích WordPress media. Plugin này sẽ tạo ra một bảng mới trong cơ sở dữ liệu WordPress để lưu trữ dữ liệu.

– Chọn Start Scan để tìm các tập tin rác.

Media Cleaner bây giờ sẽ tìm kiếm tập tin trong media library và bên trong các bài viết/trang. Nó cũng sẽ tìm các file có trong thư viện media nhưng không được sử dụng trên trang web

– Sau khi hoàn tất sẽ thấy một danh sách các kết quả các tập tin media mà chưa sử dụng trên website

Có thể chọn các tập tin mà không muốn giữ lại và xóa đi hoặc nhấp vào nút Delete All để xóa tất cả các tập tin ngay lập tức.

Lưu ý: Việc xóa các tập tin sẽ không thể phục hồi lại được vì vậy nên sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng Plugin này để phòng trường hợp xóa nhầm thì có thể phục hồi lại được.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post