Hướng dẫn đóng, mở, xóa tài khoản email trên Email Pro

  • Wednesday 20/04/2022

Hướng dẫn đóng, mở, xóa tài khoản email trên Email Pro

1. Xóa tài khoản email

Trước tiên chúng ta đăng nhập quản trị mail admin với link mail.domain:1000

Sau đó vào Domain And Accounts > Tên miền > User để thấy danh sách email .

Để xóa email tích chọn email cần > Choose Action > Delete, sẽ thấy thêm tùy chọn keep mail box for … này , đây là tùy chọn giữ lại dữ liệu mail tài khoản sau khi xóa sau một khoản thời gian để nếu có xóa nhầm dữ liệu mail vẫn còn và có thể khôi phục lại được. Sau đó chọn Apply để có hiện lực.

2. Đóng, mở tài khoản email

Cũng tương tư như xóa email tại mục Choose Action chúng ta chọn Disable nếu muốn đóng tài khoản, và chọn Enable nếu muốn mở lại tài khoản

Tài khoản đang bị đóng sẽ có dấu x đỏ như hình dưới .

=====

Xem thêm các vài viết mail khác về mail Webmail Pro Tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post