Hướng dẫn enable Let’s encrypt directadmin trên Centos

  • Monday 08/06/2020

Let’s Encrypt là nhà cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí, tự động, hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Nó được quản lý bởi Internet Security Research Group (ISRG).

Let’s Encrypt cung cấp cho những người quản trị website một chứng nhận số cần thiết để kích hoạt HTTPS (SSL hoặc TLS) cho website của mình, hoàn toàn miễn phí, và theo cách thân thiện nhất có thể. Tất cả dựa trên mục tiêu tạo ra một môi trường Web an toàn, riêng tư và tôn trọng người dùng hơn.

 

Hướng dẫn enable Let’s encrypt directadmin trên Centos.

Để cài đặt đượ let’s encrypt OS Centos phải 6.x trở lên khi đó vì openSSL mới hỗ trợ SNI.

Ngoài ra phiên bản directadmin cần phải được update từ 1.50.1 trở lên mới sử dụng được Let’s encrypt.

Bước 1: Bạn thêm dòng letsencrypt=1 vào file config của directadmin:

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

service directadmin restart

Bước 2:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build rewrite_confs

./build update

./build letsencrypt

Sau khi build hoàn tất là bạn có thể sử dụng được ssl free trên directadmin.