Hướng dẫn enable SSL Free trên LadiPage

  • Saturday 01/08/2020

Giới thiệu về SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.

SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

Cài đặt SSL

– Để cài đặt SSL cho trang Landing Page, ở cửa sổ tổng quan, bạn vào phần Tên miền -> Trong cột Thao tác với tên miền mà bạn cần cài đặt, chọn Bật SSL, như hình dưới đây: 

 

 

– Sau khi bật SSL thành công là bạn đã hoàn thành toàn bộ các bước trỏ tên miền. Bây giờ bạn cần vào Landing Page mình đã tạo và xuất bản với tên miền đó

* Lưu ý: LadiPage hỗ trợ SSL Miễn phí cho gói Optimizer trở lên.

Về việc xác thực tên miền trên trang quản lý DNS của P.A bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng ladipage.

Rate this post
tên miền id.vn