Hướng dẫn Export Chữ ký số Email Comodo Personal Authentication Certificates

  • Friday 18/09/2020

Dịch vụ  chữ ký số email hay còn gọi là chứng chỉ số Email Comodo Personal Authentication Certificater cần xác minh từ chủ sở hữu của địa chỉ email.

Cụ thể, trong quá trình đăng ký chứng chỉ số Email bạn sẽ nhận được 1 Email có nội dung yêu cầu tự thu thập chứng chỉ của bạn thông qua Link và mã code từ phía SSL gửi.

Hướng dẫn Export Chứng ký số Email Comodo Personal Authentication Certificates

Lưu ý chỉ dùng trình duyệt web FireFox hoặc IE 11, thực hiện theo hướng dẫn sau (FireFox) :

Bước 1. Truy cập Link https://secure.trust-provider.com/products/PersonalAuthCertStandard và nhập địa chỉ Email và mã Code thu thập >> Accept

Bước 2. Click “Request My Certificate Now” để hãng SSL cấp chứng chỉ số Email.

Bước 3. Giữ nguyên trình duyệt đang mở để chứng chỉ số được cài đặt tự động vào trình duyệt FireFox

Bước 4. Kiểm tra thông tin chứng chỉ số và export ra file để sử dụng cho Email.
Trên trình duyệt web FireFox vào Tùy Chọn > Riêng tư và bảo mật > Chứng chỉ > Xem Chứng Chỉ

Bước 5. Export ( sao lưu ) tập tin dưới dạng file PKCS12. Đặt mật khẩu hoặc có thể để trống

Xong hoàn tất.
Xem thêm hướng dẫn tại Sectigo

Rate this post