Hướng dẫn fix lỗi 0x800CCC1A trong Microsoft Outlook

  • Sunday 29/03/2020

Hướng dẫn fix lỗi 0x800CCC1A trong Microsoft Outlook

Lỗi: Khi bạn gửi và nhận mail trong Outlook thì xuất hiện lỗi

Nguyên nhân: có thể hiện tại server không hỗ trợ mã hoá SSL, hoặc bạn chỉ định sử dụng SSL nhưng cổng  SMTP và POP (IMAP) nhập sai .

Khắc phục:

Quý khách vào phần cấu hình mail trong Outlook , chọn email cần chỉnh và nhấn Change as shown below.

Nhấn vào More Setting

Bạn tiếp tục qua tab Advanced , bỏ check  ‘This server requires an encrypted connection (SSL)’ phía dưới mục ‘Incoming Server’ sau đó nhấn OKFinish.

Bạn có thễ khởi động lại Outlook và gửi nhận kiểm tra để đảm bảo mail đã hoạt động.

=============================================

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/