Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn forgot password Email admin của dịch vụ Mail server

Quí khách vui lòng truy cập http://support.pavietnam.vn để gửi yêu cầu hoặc dùng mail khi quí khách đăng ký dịch vụ mail cho kythuat@pavietnam.vn

Quí khách có thể tham khảo cách gửi yêu cầu trên support.pavietnam.vn thông qua video sau:(http://kienthuc.pavietnam.vn/index.php?action=article&id=101&relid=97)

 

Rate this post
Exit mobile version