Hướng dẫn forgot password trang support.pavietnam.vn

  • Tuesday 29/05/2012

Hướng dẫn forgot password trang support.pavietnam.vn

Để sử dụng chức năng tìm mật khẩu đăng nhập vào https://support.pavietnam.vn Quý khách có thể làm theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Truy cập vào https://support.pavietnam.vn

Bước 2: Nhấn vào nút Quên mật khẩu.

Bước 3: Nhập Email, Số Điện Thoại và Mã Bảo Vệ nhấn Xin mật khẩu.

Bước 4: Sau khi nhấn vào nút Xin mật khẩu hệ thống sẽ gửi 1 email có chứa link xác nhận đến tài khoản email của Quý khách(để đảm bảo đúng là chủ thể gửi yêu cầu reset thì hệ thống mới gửi lại).

Bước 5: Quý khách kiểm tra email và nhấn vào link xác nhận.

Bước 6: Sau khi click vào link xác nhận hệ thống sẽ gửi lại email có chứa thông tin mã PA- và password.

Ngoài ra Quý khách có thể xem thêm video clip hướng dẫn bên dưới.