Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn forgot password trang support.pavietnam.vn

Hướng dẫn forgot password trang support.pavietnam.vn

Để sử dụng chức năng tìm mật khẩu đăng nhập vào https://support.pavietnam.vn Quý khách có thể làm theo hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Truy cập vào https://support.pavietnam.vn

Bước 2: Nhấn vào nút Quên mật khẩu.

Bước 3: Nhập Email, Số Điện Thoại và Mã Bảo Vệ nhấn Xin mật khẩu.

Bước 4: Sau khi nhấn vào nút Xin mật khẩu hệ thống sẽ gửi 1 email có chứa link xác nhận đến tài khoản email của Quý khách(để đảm bảo đúng là chủ thể gửi yêu cầu reset thì hệ thống mới gửi lại).

Bước 5: Quý khách kiểm tra email và nhấn vào link xác nhận.

Bước 6: Sau khi click vào link xác nhận hệ thống sẽ gửi lại email có chứa thông tin mã PA- và password.

Ngoài ra Quý khách có thể xem thêm video clip hướng dẫn bên dưới.

 

Rate this post
Exit mobile version